വാതേരി സര്‍ക്കീട്ട് കീര്‍ത്തന നവ മന്ത്രിക പ്രയോഗം എന്ന പുതിയ സര്‍ക്കീട്ട് പാട്ട്‌ (Record no. 2561)

000 -LEADER
fixed length control field 00629nam a22001217a 4500
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 851 SP
100 ## - MAIN ENTRY--AUTHOR NAME
Personal name N Qader Kutty Feroke
245 ## - TITLE STATEMENT
Title വാതേരി സര്‍ക്കീട്ട് കീര്‍ത്തന നവ മന്ത്രിക പ്രയോഗം എന്ന പുതിയ സര്‍ക്കീട്ട് പാട്ട്‌
Remainder of title Vatheri Sarkeettu Keerthana Nava Manthrika Prayogam
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication Tirurangadi.
Name of publisher C.H Ali Hasan Haji at Al Murshid Press,
Year of publication 1954
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical Term Poetry
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Book
Holdings
Withdrawn status Missing Damaged Permanent Location Current Location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Accession Number Koha item type
      Mappila Heritage Library Mappila Heritage Library 2017-12-30 0.00 851 SP QAD/V 1977 Book

Powered by Koha